Overenie PZP: Ako zistiť, či máte platné povinné zmluvné poistenie na Slovensku

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré musí mať každý vlastník motorového vozidla na Slovensku. Toto poistenie chráni tretie strany pred škodami spôsobenými vodičom v prípade dopravnej nehody. Overenie PZP je dôležité, aby ste sa uistili, že máte platné poistenie a vyhli ste sa pokutám alebo sankciám. V tomto článku sa pozrieme na spôsoby, ako overiť platnosť PZP.

  1. Online overenie PZP

Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako overiť platnosť PZP, je skontrolovať to online. Na Slovensku je k dispozícii niekoľko webových stránok, ktoré vám umožnia overiť PZP, ako napríklad:

a) Webstránka Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP): Na webovej stránke SKP (https://www.skp.sk/) môžete overiť PZP zadáním evidenčného čísla vozidla alebo čísla poistnej zmluvy.

b) Webstránky poisťovní: Mnohé poisťovne ponúkajú možnosť overiť PZP priamo na svojej webovej stránke. Môžete nájsť overovaciu stránku svojej poisťovne, zadajte potrebné informácie a zistite, či je vaše PZP platné.

  1. Telefonické overenie PZP

Ak nemáte prístup k internetu alebo uprednostňujete telefonický kontakt, môžete overiť PZP telefonicky. Zavolajte svojej poisťovni a požiadajte o overenie PZP. Budete musieť poskytnúť niektoré údaje, ako sú evidenčné číslo vozidla alebo číslo poistnej zmluvy.

  1. Overenie PZP na pobočke poisťovne

Môžete sa tiež osobne zastaviť na pobočke svojej poisťovne a požiadať o overenie PZP. Nezabudnite si vziať so sebou doklady o vozidle, ako sú technický preukaz alebo poistná zmluva.

  1. Dôležité informácie pri overovaní PZP

a) Nepretržitá platnosť PZP: Je dôležité udržiavať nepretržitú platnosť PZP, aby ste sa vyhli pokutám alebo sankciám za jazdu bez platného poistenia. Skontrolujte platnosť PZP pravidelne a v prípade potreby ho obnovte alebo uzavrite novú zmluvu.

b) Zmena údajov: Ak došlo k zmene údajov o vozidle alebo vlastníkovi, je potrebné tieto informácie aktualizovať v rámci svojho PZP. Kontaktujte svoju poisťovňu a informujte ju o akýchkoľvek zmenách, aby ste predišli problémom s platnosťou PZP.

c) Zmluva o PZP pri kúpe alebo predaji vozidla: Pri kúpe alebo predaji vozidla je potrebné uzavrieť novú zmluvu o PZP v mene nového vlastníka. Pôvodná zmluva sa zruší po prepise vozidla na nového majiteľa, a nový majiteľ by mal čo najskôr uzavrieť vlastné PZP.

Overenie PZP je dôležitým krokom, ktorý by mal každý vlastník motorového vozidla pravidelne vykonávať. Existuje niekoľko spôsobov, ako zistiť platnosť PZP, vrátane online overenia, telefonického overenia alebo osobného overenia na pobočke poisťovne. Udržujte nepretržitú platnosť PZP a dbajte na aktualizáciu údajov o vozidle a vlastníkovi, aby ste sa vyhli problémom s platnosťou poistenia a prípadným pokutám.