PZP a zrážka so zverou

Poistenie zodpovednosti za škodu pri vlastníctve vozidla, známe aj ako PZP, je zákonnou povinnosťou každého majiteľa vozidla v Slovenskej republike. Toto poistenie kryje náklady na škody spôsobené vašim vozidlom na majetku alebo zdraví iných osôb počas dopravných nehôd. Avšak, ak sa vám stane zrážka so zverou, môže byť situácia trochu komplikovanejšia. V tomto článku sa pozrieme na to, ako sa situácia rieši, ak máte zrážku so zverou a aké kroky by ste mali urobiť.

Čo je zrážka so zverou?

Zrážka so zverou sa týka situácie, keď vaše vozidlo narazí na zviera, ako sú diviaky, jeleny, srnky a podobne. Táto situácia môže byť nebezpečná pre vodiča a spolujazdcov a môže spôsobiť vážne škody na vozidle.

Ako sa rieši zrážka so zverou v rámci PZP?

V prípade zrážky so zverou, PZP poskytuje ochranu v súlade so zákonom o cestnej premávke. PZP kryje škody na vozidle, ktoré vznikli pri zrážke so zverou, s výnimkou prípadov, kedy vodič porušil dopravné predpisy, napríklad keď jazdil príliš rýchlo.

Je potrebné oznámiť zrážku so zverou?

Áno, vodič musí nahlásiť zrážku so zverou polícii. Toto hlásenie sa vyžaduje na zabezpečenie správneho vybavenia poistného prípadu. Ak vodič po zrážke so zverou pokračuje v jazde, môže byť pokutovaný za nedostatok ohlásenia nehody.

Aké sú kroky, ktoré by ste mali urobiť po zrážke so zverou?

Po zrážke so zverou by ste mali okamžite zastaviť vozidlo a zabezpečiť svoje bezpečie a bezpečnosť ostatných na ceste. Následne kontaktujte políciu a oznámte im nehodu. Ak je to možné, urobte si fotky miesta nehody a zaznamenajte si dôležité informácie, ako sú napríklad svedkovia a ich kontaktné údaje. Ak je zviera stále na ceste, kontaktujte miestnu políciu alebo orgán ochrany prírody a zabezpečte si, aby bolo zviera bezpečne odstránené z cesty.

Je tiež dôležité, aby ste kontaktovali svoju poisťovňu a oznámili im zrážku so zverou. Vaša poisťovňa vám poskytne ďalšie pokyny o tom, ako postupovať v súvislosti s poistným prípadom a aké dokumenty je potrebné predložiť na vybavenie náhrady škody.

Ak máte poistenie zodpovednosti za škodu pri vlastníctve vozidla (PZP), poisťovňa kryje náklady na opravu poškodeného vozidla. Ak máte aj poistenie proti škodám na vozidle, poisťovňa kryje náklady na opravu vášho vozidla, aj keď ste spôsobili nehodu.

Ak ste boli zapojení do zrážky so zverou, je dôležité zostať kľudný a postupovať podľa odporúčaní. Nahláste nehodu polícii, kontaktujte svoju poisťovňu a postupujte podľa ich pokynov. Nezanedbávajte tieto kroky, aby ste sa minimalizovali náklady a zabezpečili si náhradu za škody. Myslite na to, že zrážka so zverou môže byť nebezpečná a môže mať veľký vplyv na vaše vozidlo, preto si neodkladajte kroky, ktoré vám pomôžu v tejto situácii.